Germania 14

Motivația noastră

Cunoaștem foarte bine starea tot mai precară a învățământului din România, cu atât mai mult noi, cadrele didactice, care suntem zi de zi parte direct implicată în acest sistem. Conștientizăm și credem cu tărie că este nevoie de o resuscitare serioasă a acestuia, este nevoie de inovare în materie de predare, învățare și evaluare. De multă vreme simțim acest lucru și considerăm că este timpul să acționăm la nivelul unității noastre de învățământ. Ne dorim să facem tot ceea ce este necesar și ce ne stă în putere pentru a produce  schimbarea pe care ne-o dorim și anume  INOVARE atât la nivel individual, cât și la nivel institutional pentru toți cei implicați, pentru marea noastră familie școlară: elevi,părinți, cadre didactice, personal nedidactic, personal auxiliar, membrii ai comunității.

OPORTUNITATEA numită ERASMUS+

ȘCOLII GIMNAZIALE VULCAN îî este oferită posibilitatea de a fi încrezătoare că, cu pași mici dar siguri către viitor, va reuși sau cel puțin va fi pe calea cea bună în vederea diminuării: abandonului școlar, părăsirii timpurii a școlii, fenomenului de bullying și creșterii gradului de incluziune, de formare profesională, de internaționalizare.

Obiectivele acreditării

  1. Dezvoltarea competențelor de scriere/implementare de proiecte europene pentru un număr de cel puțin cinci profesori, în vederea alinierii serviciilor școlare la cerințele sistemelor educaționale europene, până în 2025.
  2. Perfecționarea a cel puțin șase cadre didactice în vederea îmbunătățirii managementului clasei prin adaptarea/adoptarea a 2-3 strategii inovative, identificate la furnizorii cursurilor, în doi ani de la debutul mobilitătilor.
  1. Dezvoltarea compețentelor digitale a cinci profesori, competențe pe care să le utilizeze la clasa și să le implementeze în școală, in maxim 1 an de la participarea la cursurile de formare.